Khóa khách sạn HL107

Bao gồm: Sách hướng dẫn lắp đặt, lõi khóa, 02 thẻ từ và ốc vít

1.980.000 1.610.000