Khóa khách sạn HL109

Bao gồm: Sách hướng dẫn lắp đặt, lõi khóa, 02 thẻ từ và ốc vít

2.580.000 1.920.000