Khóa khách sạn HL108

Bao gồm: Sách hướng dẫn lắp đặt, lõi khóa, 02 thẻ từ và ốc vít

1.880.000 1.610.000