Khóa khách sạn HL106

Bao gồm: Sách hướng dẫn lắp đặt, lõi khóa, 02 thẻ từ và ốc vít

1.800.000